Nou d’ací i d’allà

Nou d’ací i d’allà
Author: Alabadí Igual J., Campos Aucejo J.
Publisher: Tabarca Llibres
Date: 2008
Pages: 309, 347
Format: PDF
Size: 232MB
Language: C1, C2

El contingut del llibre cobrix els objectius del programa oficial per a l’obtenció del Certificat de grau mitjà de la Junta Qualificadora de Coneixement de Valencià (Cl).
Esta nova edició de D’ací i d’allà, grau mitjà s’ha elaborat tenint en compte els objectius, els continguts i el model de les proves noves de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià (Noves proves, 2008), que al mateix temps s’han inspirat en el Marc europeu comú de referència per a l’aprenentatge, l’ensenyament i l’avaluació de llengües (2002) que marca els objectius, continguts i nivells de l’ensenyament de les llengües d’Europa. Este llibre nou correspon al nivell C1.
Així mateix, per a l’elaboració del llibre s’han tingut en compte diverses gramàtiques i manuals però, sobretot, la Gramàtica normativa valenciana de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua (2006) i el Diccionari ortogràfic i de pronunciació del valencià (2006) de la mateixa institució, textos normatius de referència imprescindible per a unes proves que necessàriament s’hi han d’adequar.

Esta nova edició de D’ací i d’allà, grau superior (C2) s’ha elaborat tenint en compte els objectius, els continguts i el model de les noves proves de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià (Noves proves, 2008), que al mateix temps s’han extret del Marc europeu comú de referència per a l’aprenentatge, l’ensenyament i l’avaluació de llengües (2002) que marca els objectius, continguts i nivells de l’ensenyament de les llengües d’Europa. Este llibre nou s’adequa al nivell C2 del marc.
Així mateix, per a l’elaboració del llibre s’han tingut en compte diverses gramàtiques i manuals però, sobretot, la Gramàtica Normativa Valenciana de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua (2006) i el Diccionari ortogràfic i de pronunciació del valencià del mateix or-ganisme (2006), textos normatius de referència imprescindible per a unes proves que necessàriament s’hi han d’adequar.

DOWNLOAD

Nou d’ací i d’allà. Grau mitjà (C1)
depositfiles
Nou d’ací i d’allà. Grau superior (C2)
depositfiles