Contact – Nederlands voor Anderstaligen

Contact – Nederlands voor Anderstaligen
Author: Elsbeth de Leeuw, e.a.
Publisher: Intertaal
Publication date: 2012
Number of pages: 333, 293, 188
Format / Quality: PDF+MP3
Size: 1.78GB
Level: A1-B2

Contact! is een driedelige, communicatieve, moderne leergang Nederlands voor hoogopgeleide, anderstalige volwassenen. De drie delen leiden naar niveau B2 van het Europees Referentiekader. Deel 1 leidt naar niveau 2. Contact! *vormt de basis voor dynamische en leerzame lessen waarbij leren communiceren in het Nederlandss het uitgangspunt is. *stelt communicatie centraal maar verliet de verwerving van lexicale en grammaticale kennis daarbij niet uit het oog. *is samengesteld op basis van moderne en actuele inzichten in het taalonderwijs. *leidt op naar niveau B2, het niveau van het Staatsexamen programma II.
Deze post bestaat uit:
tekstboekCD’s en werkboekCD’s voor contact 1,2,3
Textboek voor contact 1,2,3
Werkboek voor contact 1,2,3
Woordenlijst voor contact 1
Extra’s.

DOWNLOAD

Contact 1-2-3:
mega
torrent