Junior klankwoordenboek

Junior klankwoordenboek
Author: Wim Daniëls
Publisher: Van Dale
ISBN: 9789066488724
Date: 2009
Pages: 272
Format: PDF
Size: 77.6MB

Van Dale Junior Klankwoordenboek: alles wat je wilt weten over zo’n 800 klankwoorden
Slurp je weleens? Laat je ooit een boer? Giechel je vaak? Speel je af en toe pingpong? Hier hebben we vier klankwoorden: slurpen, boeren, giechelen en pingpong. De woorden zijn ontstaan doordat mensen ooit de klanken die ze hoorden, hebben geprobeerd weer te geven met letters. Bij sommige woorden is dat heel duidelijk, zoals bij koekoek. We hebben de vogel die koekoek heet, koekoek genoemd omdat zijn roep klinkt als ‘koekoek’.
We noemen zo’n woord een klanknabootsing of, met een moeilijk woord, onomatopee. Daarnaast heb je klankschilderingen, zoals flater, flut en snoek. Daarmee wordt geen klank nagebootst, maar wordt via de klank een bepaald gevoel of een bepaalde indruk opgeroepen. En dan heb je nog uitroepen als foei, bah, au, oeps. Ook dat zijn klankwoorden. In dit Van Dale Junior klankwoordenboek zijn ze allemaal samengebracht. Dit boek klinkt daarom als een klok!
Het Van Dale Junior klankwoordenboek is geschreven door Wim Daniëls en het is geïllustreerd door Roger Klaassen.
– Van de auteur van het Van Dale Junior spreekwoordenboek en Van Dale Junior woordgeschiedenisboek
– Circa 800 trefwoorden over onderwerpen die aanspreken in prettig leesbare verhaaltjes
– Circa 100 tekeningen die het woordenboek verlevendigen
– Ruim 50 kaders met interessante weetjes
– Toegankelijke vormgeving in kleur
– Zowel naslagwerk als leeswoordenboek

DOWNLOAD
depositfiles