Afrikaans-English, English-Afrikaans dictionary

Afrikaans-English, English-Afrikaans dictionary
Author: Jan Kromhout
Publisher: Hippocrene Books
ISBN: 0-7818-0846-4
Date: 2006
Pages: 372
Format: PDF
Size: 62.94MB

Revised and expanded edition. Originally published in 1997.
Hierdie dertiende uitgawe van Klein Woordeboek is ingrypend bygewerk sodat dit binne die beperkinge van `n “klein” woordeboek die taalgebruik van n nuwe Suid-Afrika bydertyds weerspieël.
Besondere aandag is gegee aan nuwe woorde wat vanweë die veranderende situasie in die land en tegnologiese ontwikkelinge, veral op die gebied van die rekenaarwese, in omloop gekom het.
Die lys afkortings en akronieme is aansienlik uitgebrei. `n Nuttige nuwigheid is die bylaes met die name van die nege provinsies en die elf ampstale.
Voorts is duisende keusewoorde en amper-sinonieme bygevoeg om die boek as woordeboek nóg bruikbaarder te maak.
As riglyn by die regte uitspraak van woorde het nou nie meer slegs die trefwoorde nie maar ook die tallose afleidings en samevoegings binne die lemmas klemtekens gekry.
This thirteenth edition of Little Dictionary has been thoroughly updated to reflect, within the constraints of a “little” dictionary, the language patterns of a new South Africa.
Special attention has been given to vocabulary growth through transitional and technological developments, especially in the field of computer science.
The list of abbreviations and acronyms has been expanded considerably. Useful new features are the names of the nine provinces and eleven official languages of our country.
Furthermore, thousands of word options and nearsynonyms have been included. This increases without doubt the dictionary`s functional flexibility.
As an aid to correct pronunciation, stress marks have been added to the countless derivations and composites as well.
Нет страниц: 206, 240, 259, 280, 311, 368-370 (Hidden pages)

DOWNLOAD

depositfiles
turbobit