Hoitotyön suomea

Hoitotyön suomea
Author: Johanna Komppa
Publisher: Finn Lectura
Date: 2020
Pages: 206
Format: PDF
Size: 129MB
Level: A2.1-B2.1

Hoitotyön suomea on kattava kokoelma erilaisia toiminnallisia hoitoalan suomen kielen harjoituksia. Kokoelmassa on pelejä ja harjoituksia A1-tasolta aina C-tasolle. Tehtävät on suunniteltu hoitoalan S2-opetukseen, mutta osa harjoituksista sopii myös muuhun suomen kielen opetukseen. Harjoituksissa muun muassa opitaan monipuolisesti hoitoalan sanastoa ja harjoitellaan toimimaan erilaisissa hoitotyön vuorovaikutustilanteissa. Sanaselityspelit kannustavat käyttämään kieltä ennakkoluulottomasti, ja rooliharjoitukset tutustuttavat opiskelijat sekä henkilökunnan että potilaan rooleihin. Materiaali sisältää myös laadukkaat ja yksityiskohtaiset kuvat ihmiskehon keskeisistä osista.

Nursing Finnish is a comprehensive collection of various functional nursing Finnish language exercises. The collection includes games and exercises from A1 level to C level. The assignments are designed for S2 teaching in the nursing field, but some of the exercises are also suitable for other Finnish language teaching. Among other things, the exercises teach a variety of nursing vocabulary and practice working in different nursing interaction situations. Word-explaining games encourage open-minded use of the language, and role-playing exercises introduce students to the roles of both staff and patient. The material also contains high-quality and detailed images of key parts of the human body.

DOWNLOAD
Torrent