Kokataan suomeksi!

Kokataan suomeksi!
Author: Julia Kemppinen
Publisher: Finn Lectura
ISBN: 978-952-346-104-8
Date: 2018
Pages: 270
Format: PDF, WAV
Size: 496MB
Level: A2-B1
Quality: the book is photographed – quality is reasonable

Kirjan avulla opiskelija tutustuu raintola-alan ammattisanastoon ja alalla tarpeellisiin kielen rakenreisiin, sekä harjoittelee suomeksi erilaisia asiakaspalvelutilanteita. Opiskelija oppii muun muassa raaka-aineiden ja työvälineiden nimiä sekä ruoanlaittomenetelmiä. Lisäksi mukana on runsaasti tietoa oikeasta työhygieniasta ja erityisruokavaliosta. Tekstien ja tehtävien taso vaihtelee, joten mukana on runsaasti eriyttävää materiaalia. Esimerkiksi joistain kuunteluista on nopeampi ja hitaampi versio. Kirja sijoittuu eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoille A2-B1.

With the help of the book, the student gets acquainted with the professional vocabulary of the restaurant industry and the language structures needed in the field, and practices various customer service situations in Finnish. Among other things, the student learns the names of raw materials and tools, as well as cooking methods. In addition, there is a wealth of information on proper occupational hygiene and special diets. The level of texts and assignments varies, so there is plenty of differentiating material included. For example, there is a faster and slower version of some listens.
The book ranks in skill levels A2-B1 of the European Reference Framework.

DOWNLOAD
Torrent