FülSzöveg Német hallás utáni szövegértés feladatok

FülSzöveg Német hallás utáni szövegértés feladatok
Author: Szűcs Melinda
Publisher: Akadémiai Kiadó
ISBN: 9789630596046
Date: 2015
Pages: 133
Format: PDF, MP3
Size: 90.6MB
Level: B2
Language: Ungarisch/Deutsch

A hallás utáni szövegértés mérése valamennyi nyelvvizsgán szerepel. Olyan alapvető készséget mér, amely nélkül nehéz boldogulni a mindennapi életben, és amely a sikeres vizsgázáshoz is elengedhetetlen. Sok nyelvtanuló nehéznek találja a hallás utáni szövegértést. Számukra ennek a készségnek a fejlesztéséhez nem elegendő a tanórai, tanfolyami gyakorlás vagy azok a feladatok, amelyek a tankönyvekben találhatók.

Kiadványunkkal elsősorban nekik szeretnénk segítséget nyújtani, illetve mindenkinek, aki középfokú szóbeli nyelvvizsgára vagy emelt szintű érettségire készül, és a vizsga előtt értési készségét és szókincsét szeretné fejleszteni, magabiztosságot és gyakorlatot akar szerezni, vagy a vizsgahelyzetet szimuláló feladatok segítségével fel szeretné mérni, hogy mennyire jól tud teljesíteni a hallás utáni szövegértés terén.

A kötet, illetve a hozzá kapcsolódó hanganyag 25 szöveget tartalmaz. A szövegek között vannak leíró jellegűek és dialógusok, témájukat tekintve változatosak, érdekesek, a nyelvtanulók számára hasznos szókincset ölelnek fel.

 

Minden szöveget egy egynyelvű vizsgára jellemző (igaz-hamis választás, többszörös felelet-választás, egyes állítások, összefüggő szöveg, illetve táblázat kiegészítése és információk párosítása) feladattal, valamint egy kétnyelvű, Origó vizsgafeladattal lehet feldolgozni.

A könyv az egynyelvű B2 szintű nyelvvizsgákon (BME, ECL, EURO, GOETHE, ÖSD, TELC) és a kétnyelvű ORIGÓ nyelvvizsgán, illetve az emelt szintű érettségin jellemzően előforduló feladattípusokat tartalmaz.

A feladatokhoz megoldókulcs és a hanganyag szövegkönyve tartozik, ezáltal a kiadvány önálló felkészülésre és tanórai feldolgozásra egyaránt alkalmas.

Die Messung des Hörverständnisses ist in allen Sprachprüfungen enthalten. Es misst eine grundlegende Fähigkeit, ohne die es schwierig ist, im Alltag zu gedeihen, und die auch für eine erfolgreiche Prüfung unerlässlich ist. Vielen Sprachlernenden fällt das Verständnis nach dem Hören schwer. Für sie reichen Unterricht, Kursarbeit oder die in Lehrbüchern enthaltenen Aufgaben nicht aus, um diese Fähigkeit zu entwickeln.

Unsere Veröffentlichung soll in erster Linie denjenigen helfen, die sich auf eine mündliche Zwischenprüfung oder ein fortgeschrittenes Niveau vorbereiten und ihre Verständnisfähigkeiten und ihren Wortschatz vor der Prüfung entwickeln, Vertrauen und Übung gewinnen oder die Aufgaben, die die Prüfungssituation simulieren, zur Beurteilung verwenden möchten wie gut kann im Bereich des Hörverständnisses abschneiden.

Der Band und das dazugehörige Audiomaterial enthalten 25 Texte. Die Texte sind beschreibend und dialogisch, thematisch unterschiedlich, interessant und enthalten nützliche Vokabeln für Sprachlernende.

Jeder Text kann mit einer einsprachigen Aufgabe (wahr-falsch-Auswahl, Multiple-Choice, einige Aussagen, Ergänzung von verwandtem Text oder Tabellenkalkulationen und Pairing-Informationen) und einer zweisprachigen Origo-Prüfungsaufgabe verarbeitet werden.

Das Buch enthält die Arten von Aufgaben, die normalerweise bei einsprachigen Sprachprüfungen der Stufe B2 (BME, ECL, EURO, GOETHE, ÖSD, TELC) und der zweisprachigen ORIGÓ-Sprachprüfung sowie bei der Immatrikulation für Fortgeschrittene auftreten.

Die Aufgaben umfassen einen Lösungsschlüssel und ein Lehrbuch des Audiomaterials, sodass die Veröffentlichung sowohl für die unabhängige Vorbereitung als auch für die Unterrichtsverarbeitung geeignet ist.

DOWNLOAD
Torrent