Szóbeli feladatok német közepfokú nyelvvisgára

Szóbeli feladatok német közepfokú nyelvvisgára
Author: Dömők Szilvia, Mondvay-Németh Boglárka
Publisher: Akadémiai Kiadó
Date: 2015
Pages: 133
Format: PDF, MP3
Size: 126MB
Level: B2
Language: Ungarisch/Deutsch

A Szóbeli feladatok német középfokú nyelvvizsgára című kiadványunk a legkedveltebb vizsgarendszerek (BME, ECL, EURO, ORIGÓ, TELC) szóbeli vizsgájára való hatékony felkészüléshez nyújt segítséget gazdag, változatos és időszerű tartalmával, valamint színes fotóillusztrációival.
A kötet tartalma
Bevezető beszélgetések
Általános témákhoz kapcsolódó kidolgozott párbeszédek.
Témakifejtés
14 fő témakör, ezeken belül több téma a hozzájuk kapcsolódó legfontosabb szavak és kifejezések jegyzékével, valamint a téma feldolgozását segítő ellenőrző kérdésekkel.
Szituációs feladatok
A 14 fő témakörökhöz kapcsolódó kidolgozott szituációs gyakorlatok és megoldandó feladatok.
Véleménykifejtés
A véleménynyilvánítás fontosabb kifejezőeszközei táblázatos formában, 7 szöveg kidolgozott mintapárbeszéddel és további 5 szöveg önálló feldolgozásra.
A www.akadémiaikiadó.hu weboldalról (a virtuális melléklet menüpontban) a kötetben található egyedi kód segítségével letölthető a Témakifejtés rész audio anyaga.
A kötet anyaga az Európai Referenciakeret B2-es szintjének felel meg.

Unsere Publikation Oral Assignments for the German Intermediate Language Exam hilft Ihnen, sich effektiv auf die mündliche Prüfung der gängigsten Prüfungssysteme (BME, ECL, EURO, ORIGÓ, TELC) mit ihrem reichhaltigen, abwechslungsreichen und zeitnahen Inhalt vorzubereiten bunte Fotoabbildungen.
Inhalt des Bandes
Einführungsgespräche
Entwickelte Dialoge zu allgemeinen Themen.
Erklärung des Themas
14 Hauptthemen, darunter mehrere Themen mit einer Liste der wichtigsten zugehörigen Wörter und Ausdrücke sowie Kontrollfragen zur Bearbeitung des Themas.
Situative Aufgaben
Entwickelte Situationsübungen und Aufgaben zu den 14 Hauptthemen.
Meinungsäußerung
Die Hauptmittel zur Meinungsäußerung sind tabellarisch, wobei 7 Texte mit einem Beispieldialog und weitere 5 Texte für die unabhängige Verarbeitung entwickelt wurden.
Das Audiomaterial des Abschnitts “Themenerklärung” kann mithilfe des eindeutigen Codes im Band von der Website www.akadémiaikiadó.hu (im Menüpunkt des virtuellen Anhangs) heruntergeladen werden.
Das Material in diesem Band entspricht der Stufe B2 des Europäischen Referenzrahmens.

DOWNLOAD
Torrent