Wirtschaftsdeutsch

Wirtschaftsdeutsch
Author: Kamila Olaszy
Publisher: Olka
Date: 2005
Pages: 146
Format: PDF, MP3
Size: 160.4MB
Language: Hungarian/German (mann braucht keine Ungarische Kentnisse zu haben)

Grosses Testbuch mit CD.
Kinek ajánlom a könyvet? A Wirtschaftsdeutsch – Groses Testbuch szakmai gyakorlókönyv azoknak a nyelvtanulóknak szól, akik megfelelő szókinccsel és nyelvtani ismeretekkel felvértezve készülnek a közép- és felsőfokú német szakmai nyelvvizsgára. A szaknyelvi nyelvvizsga-bizonyítványt több nyelvvizsga központban, számos vizsgahelyen lehet megszerezni. Ezeknek az akkreditált nyelvvizsgaközpontoknak a feladattípusait szem előtt tartva, kizárólag autentikus anyagok felhasználásával állítottam össze ezt a hat részből álló gyakorlókönyvet. A legfontosabb nyelvtani jelenségeken, {igék, főnevek, melléknevek, ezek vonzatai, határozók, elöljárók, kötőszavak, szenvedő szerkezetek stb.) valamint a szókincs bővítését célzó teszt feladatokon kívül külön fejezet gondoskodik a szöveg szinten történö gyakoroltatásról, valamint produktív feladatok megoldásáról is. Egyedülálló a könyvben, hogy külön feladat szolgál a diagrammokhoz, ábrákhoz, gazdasági mutatók kifejezéséhez elengedhetetlenül szükséges nyelvi eszközök elsajátításáról (Redemittel zur Beschreibung von Schaubildern). A negyedik, illetve ötödik fejezet rendkívül változatos olvasás- illetve hallott szövegértési feladatokat tartalmaz. A megoldókulcsok, valamint a CD-n található hanganyagok transzkrípciója a hatodik fejezetben található

Google translate:
Ich empfehle dieses Buch? Die Wirtschaftsdeutsch – Groses Testbuch der beruflichen Praxis Buch ist für Lernende, die das Vokabular und Grammatikkenntnisse Bewaffnet mit der Vorbereitung auf die mittlere und höhere professionelle deutsche Sprachprüfung haben. Die Fremdsprache Prüfung Zertifikat Prüfungszentrum Nummer, Anzahl der Prüfungsplätze Sie bekommen können. Diese akkreditierten Prüfungszentren unter Berücksichtigung der Art der Arbeit, habe ich zusammengestellt dieses sechsteilige Übungsbuch nur mit authentischen Materialien. Die wichtigsten grammatische Phänomene, {Verben, Substantive, Adjektive, diese Implikationen, Adverbien, Präpositionen, Konjunktionen, von Strukturen leiden, etc.) sowie Test für Vokabular Expansion außerhalb der Verantwortung eines bestimmten Kapitel enthält eine Textebene Geschichte gyakoroltatásról sowie die Lösung der produktiven Aufgaben. Ein einzigartiges Buch, das eine bestimmte Funktion Diagramme, Abbildungen, Wirtschaftsindikatoren zum Ausdruck die unverzichtbaren Sprachtools, um zu lernen (Redemittel zur Beschreibung von Schaubildern) dient. Der vierte und fünfte Kapitel enthält eine Vielzahl von Lese- und gehört Aufgaben, die ein Leseverständnis. Die Antwortschlüssel und Audio-CD für die Transkription des sechsten Kapitels

DOWNLOAD
solidfiles
zippyshare