Norsk nå! Tekstbok

Norsk nå! Tekstbok
Author: Av Jorunn Fjeld, Gölin Kaurin Nilsen
Publisher: Fagbokforlaget Vigmostad & Bjorke AS.
ISBN: 978-82-11-00861-9
Date: 2009
Pages: 285
Format: PDF
Size: 86.22MB

Språk: Bokmål.
Litteraturtype: Skolebøker.
Norsk nå! er et komplett læreverk i norsk som andrespråk. Det dekker begynneropplæringen i norsk fram til norskprøve 2. Verket har langsom til middels progresjon. Norsk nå! fokuserer på handlingskompetanse. Språk skal læres for å brukes, og det legges vekt på språkhandlingssituasjoner, kommunikasjon og ordforråd. Verket har en arbeidsbok for hvert nivå, A1 og A2. Dette sikrer mange og varierte oppgaver og motiverende delmål for deltakerne. Etter hver leksjon finnes sjekklister med oversikt overferdighetsmål og ordforråd. Arbeidsbøkene er nært knyttet til tekstboka, og hver eneste side i tekstboka har egne oppgaver i arbeidsbøkene.

DOWNLOAD
depositfiles