Salto 1B

Salto 1B
Author: Siw Monica Fjeld, Astrid Granly, Linn T. Sunne
Publisher: Gyldendal
ISBN: 9788205519503
Date: 2019
Pages: 192
Format: PDF
Size: 133MB
Language: Bokmål

2.utgave, 2019.
Elevbok, Store og små bokstaver
Norsk for barnetrinnet

I Salto 1B Elevbok møter elevene tekster og illustrasjoner som skal inspirere til lesing, skriving og gode høytlesingsstunder. Her fins aktuelle temaer som setter lese- og skriveopplæringen inn i en meningsfylt kontekst, og som passer for barn i seks- og sjuårsalderen.

I Salto 1A Elevbok var det bokstavinnlæringen som sto i sentrum. I denne boka, Salto 1B Elevbok, er det systematisk repetisjon av alle bokstavene for de elevene som trenger det. Begge bøkene inneholder lesetekster på tre ulike nivåer innenfor alle temaene. I Lærerens bok finner du oppgaver til hver tekst som skal sørge for systematisk progresjon og dybdelæring.

DOWNLOAD
depositfiles
mediafire