Teksty i testy ze słownictwa języka polskiego

Teksty i testy ze słownictwa języka polskiego
Author: Салимов П.
Publisher: Антология
ISBN: 978-5-907097-80-3
Date: 2020
Pages: 224
Format: PDF
Size: 123MB
Level: B1-C1
Language: Russian/Polish

Практикум по лексике предназначен для изучающих польский язык на уровнях B1-C1. Издание прекрасно подойдет тем, кто хочет научиться говорить на общие темы, овладеть лексикой или вспомнить забытый материал. На основе представленных в книге примеров учащийся может создавать свои тексты, а также приобрести большой словарный запас. Пособие, состоящее из 10 разделов, охватывает самые распространенные разговорные темы и построено следующим образом: в каждый раздел входят от трех до восьми развернутых текстов, все они снабжены вопросами, обширным словарем, выделенной курсивом дополнительной лексикой, в которой слова либо дополняют определенный круг лексики из текста по смыслу, либо происходят из одного гнезда, и списком глаголов. В конце пособия даны 26 разнообразных текстов-тестов, а также ключи к ним.

Warsztat słownictwa przeznaczony jest dla osób uczących się języka polskiego na poziomach B1-C1. Publikacja jest idealna dla tych, którzy chcą nauczyć się mówić na tematy ogólne, opanować słownictwo lub zapamiętać zapomniany materiał. Na podstawie przykładów przedstawionych w książce student może tworzyć własne teksty, a także przyswajać bogate słownictwo. Podręcznik, składający się z 10 sekcji, obejmuje najpopularniejsze tematy konwersacyjne i ma następującą strukturę: każda sekcja zawiera od trzech do ośmiu szczegółowych tekstów, wszystkie są zaopatrzone w pytania, obszerny słownik, dodatkowe słownictwo z kursywą, w którym słowa albo uzupełniają określony krąg słownictwa z tekstu według znaczenia lub pochodzi z tego samego gniazda i lista czasowników. Na końcu instrukcji podano 26 różnych tekstów testowych, a także klucze do nich.

DOWNLOAD
Torrent