S slovenščino nimam težav

S slovenščino nimam težav
Author: Markovič Andreja, Halužan Vesna, Pezdirc Bartol Mateja, Škapin Danuša, Vuga Gita
Publisher: Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik
ISBN: 978-961-237-012-1
Date: 2010
Pages: 80
Format: PDF, MP3
Size: 62.2MB
Language: A2-B1

Read more